Kontakt

Kontakt

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica
Komenského 958/16, 905 01 Senica
IČO: 360 872 03
DIČ: 202 145 79 77
IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694
    Priestory strediska:

    ul. J. Kráľa 784, 905 01 Senica