Banditi

Stretko Banditi

Čas stretka: štvrtky  16:00 – 18:00

Veková kategória: 15-17 rokov

Vedúci: Richard Čederle

Kontakt: cederlerichard@gmail.com

 

Naše chalanské stretko je priestor pre stredoškolákov, ktorí majú záujem, pravidelne sa stretávať vo svojom voľnom čase a budovať pevné vzťahy. Na stretkách býva pestrý program, v ktorom sa striedajú akčné aktivity, diskusie na rôzne témy, či niečo náučné, čo pomáha chalanom dozrievať na angažovaných a zodpovedných mladých mužov podľa vzoru sv. don Bosca, ktorý viedol a vychovával svojich chlapcov k zodpovednosti za seba, za svoje slová, za svoje rozhodnutia a za iných.