Manželské stretko

Manželské stretko

Čas stretka: sobota alebo nedeľa 15:00 – 17:30  (raz do mesiaca)

Kategória: Manželské páry

Vedúci: Lukáš Fordinál

Kontakt: lukas.fordinal@gmail.com