Kinder Mafiáni

Stretko Kinder Mafiáni

Čas stretka: stredy 17:00 – 18:30 

Veková kategória: 7-12 rokov

Vedúci: Šimon Masarovič a Šimon Škodáček

Kontakt: simon.masarovic52@gmail.com, simon.skodacek@gmail.com