O nás

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže

Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8700 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov, v 27 strediskách po celom Slovensku, sme druhou najväčšou mládežníckou dobrovoľníckou organizáciou na Slovensku.

Domka je otvorená pre každého, tak PRÍĎ A UVIDÍŠ!! Tešíme sa na Teba 😉

Naše stredisko funguje už od roku 1998 a v súčasnosti má viac ako 300 členov. Animátori, ktorí pripravujú podujatia pre deti, sú nadšení a zapálení dobrovoľníci.

DOMKA žije “s” dobrovoľníkmi a “pre” nich – mladých ľudí, ktorí denne obetujú svoj voľný čas, schopnosti, talenty i úsilie pre dobro detí a mladých bez nároku na odmenu. Je otvorená všetkým bez ohľadu na vzdelanie, vierovyznanie, pôvod, kultúru či národnosť.

O nás