1. Prímestský tábor 2024

PRIHLASOVANIE UZAVRETÉ
Termín: 1. - 5. júl 2024
Vek: 6r.- 12r.
Cena tábora: 67€ na dieťa

Platobné údaje:

IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694
Variabilný symbol: 1 (číslo turnusu)
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa
Uhradiť najneskôr do 20. júna 2024.
V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné.

Jedno dieťa je možné prihlásiť najviac na JEDEN turnus

Informácie: Rebecca Döme
Email: rebi.dome@gmail.com

Úspešné prihlásenie dieťaťa bude v najbližších dňoch potvrdené spätným e-mailom. (pozrite si aj spam alebo reklamy)

Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.

2. Prímestský tábor 2024

PRIHLASOVANIE UZAVRETÉ
Termín: 8. - 12. júl 2024
Vek: 6r.- 12r.
Cena tábora: 67€ na dieťa

Platobné údaje:

IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694
Variabilný symbol: 2 (číslo turnusu)
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa
Uhradiť najneskôr do 27. júna 2024.
V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné.

Jedno dieťa je možné prihlásiť najviac na JEDEN turnus

Informácie: Mathias Kubíček
Email: mati.kubicek@gmail.com

Úspešné prihlásenie dieťaťa bude v najbližších dňoch potvrdené spätným e-mailom. (pozrite si aj spam alebo reklamy)

Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.

3. Prímestský tábor 2024

Termín: 15. - 19. júl 2024
Vek: 6r.- 12r.
Cena tábora: 67€ na dieťa

Platobné údaje:

IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694
Variabilný symbol: 3 (číslo turnusu)
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa
Uhradiť najneskôr do 4. júla 2024.
V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné.

Jedno dieťa je možné prihlásiť najviac na JEDEN turnus

Informácie: Dominika Denkóciová
Email: denkociova.domi@gmail.com

Úspešné prihlásenie dieťaťa bude v najbližších dňoch potvrdené spätným e-mailom. (pozrite si aj spam alebo reklamy)

Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.

4. Prímestský tábor 2024

PRIHLASOVANIE UZAVRETÉ
Termín: 22. - 26. júl 2024
Vek: 6r.- 12r.
Cena tábora: 67€ na dieťa

Platobné údaje:

IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694
Variabilný symbol: 4 (číslo turnusu)
Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa
Uhradiť najneskôr do 11. júla 2024.
V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné.

Jedno dieťa je možné prihlásiť najviac na JEDEN turnus

Informácie: Tamara Škodáčková
Email: tamara.skodacek@gmail.com

Úspešné prihlásenie dieťaťa bude v najbližších dňoch potvrdené spätným e-mailom. (pozrite si aj spam alebo reklamy)

Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.

*Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu podmienok tábora alebo programu, prípadne jeho zrušenie alebo zrušenie daného miesta účastníka ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, nie je možné́ program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade sú Organizátori povinní́ vrátiť̌ rodičom zaplatenú́ cenu za tábor. O týchto zmenách Organizátori budú operatívne informovať rodičov.

Týmto prihlásením dávam dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia svoj výslovný informovaný súhlas občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica, Komenského 958/16, 905 01 Senica, IČO: 360 872 03 so spracúvaním mojich osobných údajov/údajov môjho dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, e-mail a telefónne číslo za účelom prihlásenia sa na prímestský tábor.